Μήνας: Μαΐου 2014

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ

Η ενεργός κινητοποίηση των πολιτών και η έντονη λαϊκή απαίτηση τους όπως οι Κυβερνώντες απαντήσουν γιατί δεν αποδέχονται την σωτήρια πρόταση Αρτέμη Σώρρα των $600Δις, αλλά και τα επενδυτικά προγράμματα των Δήμων της Ελλάδας, έχει φέρει τους κρατούντες σε πολύ δεινή θέση δεδομένου ότι αντί να αποδεχτούν την πρόταση Σώρρα προτίμησαν να υπογράψουν το μνημόνιο με όλες τες καταστροφικές συνέπειες αυτού.

Η μαζική κινητοποίηση των πολιτών έχει θορυβήσει πλέον σε τέτοιο βαθμό τις αρχές που επαναφέρουν μεθόδους αστυνομικού κράτους, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης μεθόδους της δεκαετίας του 60 αλλά και της εφταετίας.

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και 2 χρόνια έχει κατατεθεί η πρόταση, έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος από τες δικαστικές αρχές και κατά παράλογο και ανεξήγητο λόγο, οι Κυβερνώντες αρνούνται να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση.

Απτό παράδειγμα είναι η Μαριάννα και ο Κώστας, όπως οι ίδιοι διηγούνται την περιπέτεια τους.
Συγκεκριμένα στις 12 του μήνα η Μαριάννα και ο Κώστας παραβρέθηκαν σε συγκέντρωση του πρωθυπουργού και με δυσκολία κατάφεραν τον πλησιάσουν και να τον ρωτήσουν γιατί η κυβέρνηση δεν απαντά επίσημα στον Αρτέμη Σώρρα και αν γνωρίζει τα παγκόσμια καταπιστεύματα. Ταυτόχρονα κατέθεσαν φάκελλο με έγγραφα έμπροσθεν του κ. Σαμαρά. Παράπλευρα στον πρωθυπουργό καθόταν ο υφυπουργός οικονομικών κ. Σταϊκούρας. (περισσότερα…)

Artemis Sorras (Eng subtitles)

Video Description: Dr. Christos Tsapos is a Greek citizen that has investigated and fully understood the true message behind the financial offers by Artemis Sorras to the Greek people. This short video is part of a talk he gave in Preveza on 22/3/2014 explaining the importance of  these offers, and that the main purpose is for all Greeks to unite without any political parties and dogmas that cause separation and inequality. Separation is our weakness and thus we lost our power to be free. We are enslaved under the economic scam of the Troika – Rothschids – the global banksters just because we have accepted and allowed it to happen, due to our personal conflicts and misguidance. When he refers to the Greek virtues and principles he is stating the universal laws of equality and justice. These are the things the ancient Greek philosophers (περισσότερα…)